נייר עמדה על הסדרת מערכת הרב-קו

היום (יום שני, 9/1/12) עולה לדיון בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה והכנסת הצעת-חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010. במסגרת הצעת-החוק, מוצע להסמיך את משרד התחבורה להתקין תקנות בדבר הסדרים לכרטוס החכם, כלומר להסדיר את מערכת כרטיסי הרב-קו

הצעת החוק באה למסד את השינויים שעוברים על מערכת התחבורה הציבורית בחודשים האחרונים – מעבר משימוש בכרטיסיות נייר לשימוש בכרטיסי רב-קו אישיים ואנונימיים. אולם הצעת החוק עלולה לקבע פגיעות צרכניות ללא הצדקה. על-כן, התנועה לזכויות דיגיטליות העבירה לוועדה נייר עמדה המתייחס לשתי סוגיות צרכניות עיקריות, כדלהלן.

1. משרד התחבורה מעוניין להגביל את בעלי זכאות להנחה (ילדים, קשישים, זכאי ביטוח-לאומי וכו'), כך שהם יקבלו את ההנחה אך ורק עם כרטיס אישי ומזוהה, ולמנוע מתן הנחות קבוצתיות באמצעות כרטיס אנונימי. הדבר גורם להגבלות שימוש מיותרות ולפגיעה לא-מידתית בפרטיות. ההכבדות והמגבלות הללו אינן נושאות בחובן שום יתרון תפעולי משמעותי, אלא להיפך – מגדילות את הבירוקרטיה וגורמות למצב בו זכאיי הנחה לא מצליחים לנצלה. לדעת התנועה לזכויות דיגיטליות, ראוי שהמערכת תישאר כפי שהיה עד-כה, דהיינו, כי זכאי הנחה ידרש להציג תעודת זכאות לשם ניצול זכאותו לנסיעה מוזלת (ועבור ילדים וקשישים, שאין ספק לגבר שייכותם לקבוצת הנחה, אפילו הצגת תעודת זכאות אינה נדרשת).

2. פגיעה משמעותית בפרטיות הנוסעים – בדיון הקודם בוועדה עלה כי המערכת אוספת מידע מזהה רב, ושומרת היסטוריית נסיעות פרטנית של הנוסעים לתקופת-זמן ארוכה מאוד. לדעת התנועה לזכויות דיגיטליות, יש לקבוע בחוק כי התקנות יותקנו בהתאם לעיקרון תכנון לפרטיות (Privacy by Design), וימנע איסוף כל מידע מעבר לנחוץ.

קובץ מצורף: נייר עמדה לוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה והכנסת.