התנועה לזכויות דיגיטליות היא עמותה העוסקת בהגנה ובקידום זכויות פרט וקהילה בעידן הדיגיטלי. בין השאר, התנועה פועלת להגן על זכות-היסוד לפרטיות ולאנונימיות, על חופש-הביטוי במדיומים דיגיטליים ועל זכויות צרכניות העלולות להפגע ממגבלות טכנולוגיות שונות. התנועה פועלת לשמור על האינטרנט פתוח, חופשי וחדשני, למנוע הגבלות גישה למידע או לתוכן דיגיטלי ולפעול למען שקיפות המידע.

התנועה הוקמה על-בסיס הדגם של קרן החזית האלקטרונית (Electronic Frontier Foundation), שמאז הקמתה ב-1990 מקדמת את זכויות הפרט בעידן המידע, ומהווה את אב-הטיפוס של תנועות ועמותות דומות ברחבי העולם. התנועה הקימה "מועצת מומחים", בה חברים מומחים מתחומים שונים, בכדי לספק לתנועה ניירות עמדה ותמיכה מקצועית בפעילות התנועה.

מכאן גם הצהרת הכוונות שלנו:

התנועה לזכויות דיגיטליות (ע"ר) עוסקת בהגנה ובקידום זכויות פרט וקהילה בעידן הדיגיטלי. התנועה עוסקת בהגנה על הזכות לפרטיות, חופש הביטוי, הזכות לשוויון, זכויות צרכניות וכדומה, ומתייחסת לפגיעות אפשריות בזכויות אלה על-ידי טכנולוגיות המידע. בתנועה חברים מומחים מתחומים שונים, בעלי הבנה והכרה בכוחה הכפול של הטכנולוגיה לקדם מצד אחד זכויות פרט וקהילה ולפגוע בהן מצד שני. התנועה שמה לעצמה כמטרה להוות מוקד-ידע בנקודות ההשקה בין הטכנולוגיה וזכויות הפרט והקהילה, ולקדמן במסגרת פעולתה.

בצוות ההקמה של התנועה חברים נכון להיום אסף ברטוב, ערן גילה, צבי דביר, אופק דורון, נעמה כרמי, ניב ליליאן, קרין נהון, גדי עברון, אבנר פינצ'וק, רועי פלד, יהונתן קלינגר, שחר שמש, דורון שקמוני ואיליה שר. בנוסף, מועצת מומחים, עוד לפני הקמתה הרשמית, כוללת את פרופ' ניבה אלקין-קורן, פרופ' אלי ביהם ופרופ' קרין נהון. החברים החברים בתנועה פעילים גם בעמותות וארגונים דומים – המקור, האגודה לזכויות האזרח בישראל, איגוד האינטרנט הישראלי, ויקימדיה ישראל, המועצה הציבורית להגנת הפרטיות ועוד, ונשמח לשתף פעולה עם כל ארגון או עמותה העוסקים בתחומים משותפים.