תזכיר חוק חשיפת פרטי מידע על משתמשי אינטרנט

משרד המשפטים פרסם תזכיר חוק חשיפת פרטי מידע על משתמש ברשת תקשורת אלקטרונית, התשע"א-2011, המתייחס לאפשרות לקבלת פרטים (כגון כתובת IP) של גולש באינטרנט ללא צורך בצו:

מוצע לקבוע כי אדם הטוען שתוכן שהופץ באופן אנונימי ברשת תקשורת אלקטרונית מהווה עוולה כלפיו או הפרת זכות קניין רוחני שלו, יהיה רשאי לפנות לספק השירות ברשת ולקבל ממנו, ללא הליך שיפוטי, נתון מזהה שיאפשר לאתר את מקור התקשורת שממנו הועלו התכנים הפוגעניים. כמוצע, נתון מזהה, בשונה מפרט מידע, הנו נתון טכנולוגי שהוא חלק מפרוטוקול התקשורת, המאפשר איתור של מחשב או רשת מחשבים שמהם הועלה תוכן לרשת תקשורת אלקטרונית. עוד מוצע להגדיר ספק שירות באופן שכולל כל גורם שמספק שירות כלשהו ברשת, כגון שירות גישה, שירות אחסון ואירוח או שירות של העברת מידע.

התנועה לזכויות דיגיטליות העבירה למשרד המשפטים את התייחסותה לתזכיר החוק. עיקר ההתייחסות לסעיף חשיפת פרטי מידע ללא צו. התנועה לזכויות דיגיטליות מציעה כי לשם קבלת "נתון מזהה", על המבקש יהיה לפנות לבית המשפט לשם קבלת צו לגילוי הפרטים.

קובץ מצורף: התייחסות התנועה לזכויות דיגיטליות לתזכיר חוק חשיפת פרטי מידע על משתמש ברשת תקשורת אלקטרונית, התשע"א-2011.