התייחסות ויקימדיה ישראל והתנועה לזכויות דיגיטליות ל-RFI מאגר חקיקה

מדינת ישראל היא מדינת חוק. כדי לקיים שלטון חוק, האזרח נדרש לדעת את החוק – כי לא ניתן לקיים‬ ‫את החוק ללא ידיעתו. תנאי בסיסי לידיעת החוק הוא פרסום נוסח החוק, אולם עד היום דרישת הפומביות‬ ‫התמלאה באופן פורמלי גרידה – ב”רשומות“ מפורסם נוסח החוק הראשוני ואוסף התיקונים שהוחלו על החוק‬ ‫לאורך השנים – ולכן מתוך ”הפרסומים הרשמיים“ לא ניתן לדעת את הנוסח המשולב של החוק על רבדיו.

ביום 17/03/2010 פרסמה הכנסת בקשה לקבלת מידע (RFI) לקראת הקמתו של מאגר חקיקה חופשי לשימוש הציבור. עמותת ויקימדיה ישראל ו התנועה לזכויות דיגיטליות בירכו על החלטת הכנסת לטפל במחדל מתמשך של 60 שנה, והגישו את התייחסותן המשותפת למנכ״ל הכנסת.

קובץ מצורף: התייחסות ויקימדיה ישראל והתנועה לזכויות דיגיטליות ל־RFI מאגר חקיקה.