נייר עמדה בנוגע לכרטיסי הרב-קו

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע פרסמה טיוטת הנחיות רשם מאגרי מידע בנושא מאגרי מידע של מפעילי כרטיס חכם בתחבורה ציבורית (מערכת כרטיסי הרב-קו), ובקשה את הערות הציבור על טיוטת ההנחיות. התנועה לזכויות דיגיטליות העבירה נייר עמדה מפורט, הכולל הערות על הליך ההסדרה של הנושא בחקיקה ראשית, על העקרונות שצריכים לשמש לטעמה בסיס להסדרת התקנות, ולבסוף הצעות לגבי טיוטת ההנחיות גופא.

בימים אלו דנה הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת בהצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010, שמטרתה להסדיר את הנושא. במהלך הדיונים התברר כי משרד התחבורה למד רק לאחרונה על עקרונות ה-Privacy by Design, וכי המערכת הקיימת לא תוכננה עפ"י עקרונות אלו. יתר-על-כן, התברר כי המערכת הקיימת שומרת את היסטוריית הנסיעות של כל נוסע למשל שבע שנים, לכאורה "לשם שיפור השירות", וכי המשטרה כבר עשתה שימוש, ללא צו כחוק, בנתונים אלו.

התנועה לזכויות דיגיטליות ממליצה כי הדרישה לאפיון ולתכנון המערכת עפ"י עקרון ה-Privacy by Design תקבע במסגרת חקיקה ראשית, וכי הדבר יקבע ויירשם מפורשות בתיקון המוצע לסעיף 71(ב) של פקודת התעבורה.

בנוסף, התנועה לזכויות דיגיטליות העבירה את המלצותיה הפרטניות להטמעת עיקרון זה במסגרת דרך הפעולה של מערכת הכרטוס החכם. בין המלצות אלו –

  1. שמירת המינימום ההכרחי של מידע פרסונלי על הכרטיס החכם עצמו.
  2. הנפקת כרטיסים אנונימיים כברירת מחדל, בדומה למודל של ה-Oyster Card בבריטניה, המאפשר הנפקת כרטיס אנונימי ורישומו לאחר מכן (לשם ניצול יתרה של כרטיס שאבד או נגנב).
  3. איסור אפליית מחירים בין כרטיסים אנונימיים וכרטיסים מזוהים.
  4. המלצה לשקול הנפקת כרטיסים אנונימיים הכוללים הנחות ייעודיות. לטעמנו, כרטיס ייעודי דיונו כדין כרטיסייה ייעודית, ואם ניתן להנפיק כרטיסיות נוער הכוללות הנחה ייעודית, כך ניתן להנפיק כרטיסי רב-קו אנונימיים הכוללים את אותה ההנחה הייעודית.
  5. איסור שמירת מידע דמוגרפי, מעבר למזהה הנוסע ולקוד ההנחה לה זכאי, בכרטיסים מזוהים.
  6. איסור על איסוף מידע מזוהה על הנסיעות פרטניות של נוסע. דרישה להטמעת הליך של הפרדת המידע המזהה מהמידע הנשמר לשם שיפור השירות. דרישה להפרדה פיזית של המאגרים.
  7. בנוסף הערנו כי לא ייתכן שהמשטרה תבצע מעקב אחר נוסעים ללא צו בית משפט.

מתוך המלצות אלו, גזרנו המלצות פרטניות גם על טיוטת רשם מאגרי המידע.

קובץ מצורף: נייר עמדה מטעם התנועה לזכויות דיגיטליות.