בג״ץ ”זה לא אני“

התנועה לזכויות דיגיטליות עתרה היום לבג״ץ נגד קמפיין המאגר הביומטרי

התנועה לזכויות דיגיטליות, עתרה היום לביהמ״ש העליון בדרישה להסיר מיד את קמפיין המאגר הביומטרי. עתירה זו באה כהמשך לפנייתה של התנועה לרשות השנייה ולרשות השידור בדרישה להסיר לאלתר את פרסומות המאגר, פנייה שסורבה על ידי הרשות השנייה, ולא זכתה למענה על ידי רשות השידור.

בעתירתה, מציינת התנועה כי: ”קיום המאגר הביומטרי, מסמכי הזיהוי הביומטרי והניסוי שנערך בימים אלה, הנם נושאים הנמצאים במחלוקת ציבורית, אידיאולוגית ופוליטית חריפה (ולראיה, הניסוי עצמו), ולפיכך אוסר הדין על המשיבים בכלל לממן ולצאת בפרסומים הנוקטים עמדה בנושאים אלה… כן יש בפרסומות … אמירות המעודדות את הציבור להצטרף למאגר כדי להטות באופן מלאכותי את תוצאות הניסוי לטובתה, ולחתור תחת מטרותיו. יש איפוא כדי לאסור את שידורן ולו בשל כך…“

עוד הוסיפה התנועה כי: ”הפרסומים [שבוצעו ע״י משרד הפנים] אינם כוללים את המידע שנקבע מפורשות בצו המבחן, לפיו כל פרסום צריך ליידע ראשית, כי המדובר בניסוי התנדבותי, וחמור מכך, כי הסכמה להנפקת מסמך זיהוי ביומטרי תוביל להכנסה בלתי הפיכה של הנתונים למאגר הביומטרי…“.

את העתירה הגישו פעילי התנועה לזכויות דיגיטליות פרופ׳ קרין נהון, דורון אופק וערן ורד, באמצעות עורכי הדין יהונתן קלינגר ואוריה ירקוני.

עוה״ד אוריה ירקוני, אמר היום כי: ”מדובר בעתירה טכנית לחלוטין, וחבל שהיינו צריכים להגיש אותה. העובדה שהמדינה פועלת בנושא שנמצא במחלוקת ציבורית בניגוד לכללים, ועוד כאלה שהיא קבעה לעצמה, זה דבר אחד. אבל כשמדובר בניסוי, שנועד לבדוק בין היתר את אחוז האנשים שמוכנים להצטרף למאגר הביומטרי, והכל מכספי ציבור, זה כבר מרגיז. המדינה קבעה כללים שנועדו להבטיח, לגישתה, את יעילות הניסוי? שתעמוד בהם.“

מסמך מצורף: בג״ץ 7128/13.

כיסוי תקשורתי: כלכליסט, ישראל היום, העין השביעית, חדשות תקדין.