הודעה לעיתונות 15/11/09

הודעה לעיתונות:

התנועה לזכויות דיגיטליות קראה היום לחברי הכנסת להצביע בעד ההסתייגות מהקמת מאגר ביומטרי מרכזי

התנועה לזכויות דיגיטליות העבירה היום (יום ראשון, 15/11) מכתב בו היא קוראת לחברי הכנסת להצביע בעד ההסתייגות מסעיף 10 בהצעת החוק להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי שתעלה מחר (יום שני) להצבעה בכנסת.

הצעת חוק "הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע", כוללת שתי הצעות בלתי תלויות, שאוחדו יחדיו מסיבות לא ענייניות. ההצעה הראשונה, להכללת נתונים ביומטריים מוצפנים בתעודת זהות חכמה, באה להקשות על זיוף תעודת זהות ישראלית ולאפשר לוודא את זהותו של אדם הנושא את התעודה, ולדעת התנועה לזכויות דיגיטליות מהווה מהלך מבורך לאחר שנים של מחדל. אולם הצעת החוק כוללת גם הקמה של מאגר מידע מרוכז בו ישמרו הפרטים הביומטריים של כלל אזרחי המדינה, מהלך שאינו נדרש ויביא לפגיעה קשה בזכויות האזרח.

מהתנועה לזכויות דיגיטליות נמסר: "מומחי אבטחה, פרטיות ומשפט מהאקדמיה, מהממשל ומהשוק המסחרי, מהארץ ומהעולם, הדגישו כי אין צורך במאגר ביומטרי לשם הפקת תעודות זהות חכמות והצביעו על הפגיעה בפרטיות ועל הסכנות הבטחוניות הגלומות בקיומו של מאגר כזה – אך ח"כ מאיר שיטרית, מוביל ההצעה, בוחר להתעלם מכולם."

עפ"י בדיקה שנערכה במרכז למידע ולחברה באוניברסיטת וושינגטון, באף מדינה מערבית אין מאגר מהסוג המוצע. למדינה הזכות להחזיק מידע על אזרחיה במידה הדרושה בלבד ולצורך תכלית ראויה, אך איסוף פרטים ביומטריים פירושו שהמדינה מתייחסת אל האזרח כחשוד כל עוד לא הוכחה חפותו. מדובר בפגיעה לא-מדתית בפרטיות, שהיא זכות-יסוד בישראל עפ"י חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, בו נקבע כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו". מאגר כזה יצרף את ישראל למדינות כגון תימן, פקיסטן ואינדונזיה, שאינן הדוגמה הראויה לשלטון נאור.

נסיון העבר ודו"ח מבקר המדינה מוכיחים שלא ניתן לסמוך על רשויות המדינה שישמרו על ביטחון המאגר. מאז ומעולם חוקרים פרטיים וחברות גבייה מוצאים את הדרך להוציא מידע ממאגרים "מוגנים" של רשות התעבורה, ביטוח לאומי, רשות המסים ומערכת הבריאות, ובנקל ימצאו את הפקיד שיספק להם נתונים מהמאגר הביומטרי. עצם קיומו של מאגר ביומטרי מהווה פגיעה בפרטיות ובכבוד האדם – כפי שהזהירו מבכירי המדענים בארץ, בהם כלת פרס נובל, חתני פרסי ישראל, פרסי ביטחון ישראל ופרסי וולף, ומומחים עולמיים לאבטחת מידע. ברור כי דליפה מלאה של המאגר תהיה אסון קטסטרופלי וסכנה בטחונית של ממש.

התנועה לזכויות דיגיטליות קוראת לחברי הכנסת להפריד בין הצבעה על תעודות זהות חכמות עם מידע ביומטרי מוצפן, לבין הרכשת מאגר ביומטרי, ולהתנגד להקמת המאגר באמצעות קבלת ההסתייגות על סעיף 10 של הצעת החוק. לדעת התנועה, הדיון המהיר וחוסר השקיפות של הליך החקיקה מחייב להעביר את נושא המאגר לדיון מעמיק וממצה בוועדת הפנים או בוועדת החוקה חוק ומשפט, ועדה אליה נועד החוק לראשונה.