פנייה למשרד התחבורה בהתאם לחוק חופש המידע

בתחילת שנת 2010, עירא אברמוב הגיש למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע. במכתב מ-18/02/2010, הוא קיבל תשובה מנפנפת, ובמכתב נוסף מ-13/01/2011 קיבל תשובה כי "מטעמי אבטחת מידע, לא ניתן להעביר מידע נוסף". עירא, וגם אנחנו, מאמינים שהתשובות שקיבל אינן עונות על בקשתו.

לפי-כך, ומכשלא קיבל לטעמו תשובות מספקות, עירא העביר אלינו את המשך הטיפול בבקשתו. ביום 16/02/2011 שלחנו למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מכתב מפורט הדורש תשובות מלאות לתשובות שעירא העביר להם, ונימוקים כדין לשאלות שהם מתנגדים לתת את המידע המבוקש.

עדכון: בעקבות פנייתנו, משרד התחבורה סיפק סופסוף תשובה לבקשה לקבלת המידע. עירא ניתח את תשובות המשרד בבלוג שלו.