קיבלנו תשובה ממשרד התחבורה

לאחר שלושה וחצי חודשים של המתנה, איום בתלונה לנציבות שירות המדינה עקב העדר תגובה בניגוד לכללי התקשי"ר, ושיחות נזיפה עם הממונה על חוק חופש המידע במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, קיבלנו סופסוף תשובה ממשרד התחבורה על פנייתו של עירא אברמוב. לקח להם כמעט שנה וחצי לספק תשובה, למרות שבהתאם לחוק הם נדרשו לספק את התשובה תוך 30 יום.

התשובה עונה על רוב השאלות שנשאלו, למעט השאלה המהותית ביותר – למי ניתנת גישה למאגר התמונות של הנהגים? מתוך התשובה עולה כי הם מעבירים את המאגר, או נותנים גישה למאגר לגופי ביטחון שונים, אך "מטעני ביטחון" מסרבים לפרט לאילו גופים המידע מועבר.

עדכון: עירא פרסם ניתוח מפורט של תשובת משרד התחבורה.